Kontaktní osoba

Lenka Rož Schánová

Tel.: +420 606 771 767

Email: schanova@schanova.com


Schanova s.r.o.

Adresa: U Topíren 860/2, 176 00 Praha 7

IČO: 24256960

DIČ: CZ24256960