Akcie, kterou stojí držet napořád

O jaké akcii si řečníci České investiční konference myslí, že jí stojí držet napořád? 

Daniel Gladiš: "Berkshire Hathaway"

Mikuláš Splítek: "CoStar"

Michal Semotan: "Čez ..... podhodnocen obavou z jádra, a slabým managementem."

Radovan Vávra: "AMAZON"

Jaroslav Brychta: "Byl bych opatrný s termínem "napořád" ale s Berkshire Hathaway jsem dlouhodobě velmi komfortní."

Ján Hájek: "Nevím, teď mě žádná nenapadá, protože je to také otázka ocenění, za kterou se daná akcie obchoduje. Pokud bych se díval na jednotlivé segmenty trhu, tak podle mě dává smysl analyzovat společnosti zabývající se výzkumem nových léků, protože to je segment, který má stále velmi nadprůměrný růstový potenciál. Tam bych systematicky hledal nové příležitosti i v příštích letech."

Jan Šumbera: "Život firmy je proces kontinuální adaptace na měnící se prostředí. Tato interakce se nekonečněkrát opakuje a je pravděpodobné, že v nějakém bodě i ten nejlepší organismus (firma) nezareaguje správně. Víra v akcii napořád je dle mého spíše myšlenkový konstrukt, který nabízí člověku útěchu. Vytváří totiž iluzi, že jsme vše dokonale poznali a nic nás nemůže překvapit. Možná je to komfortní představa, ale v životě a investování, myslím, neplatí."


6. září 2020