Kniha Jak na akciovou analýzu

O knize

"Ačkoliv kniha zachycuje mé přístupy, není jejím posláním předávat je nezměněné dál. Má sloužit jako podnět pro přístupy nové, originální, ty vaše. Pokud jí jako takovou přijmete, splní přesně polovinu nadějí, které do ní vkládám. Druhou polovinu představuje přání dát povaze investiční profese dodatečný přesah. Podpořit odvahu těch, kteří v loterii osudu dostali podstatně horší karty, nesložili je a žijí svůj život plni touhy být šťastnými. Připomínají nám totiž, že pocit štěstí není náhodný a každý člověk na něj má ve zdravé společnosti nezcizitelný nárok. Chci, abychom našim dětem takové podmínky společným úsilím vytvářeli. Nežádám málo, ale žádám vás rád."


Bio autora

Jan Šumbera pracuje jako analytik ve family office Odyssey 44, kde se specializuje na veřejně obchodované společnosti západní Evropy a USA. Dříve pracoval jako akciový analytik pro společnosti Patria a Česká spořitelna. Vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na Národní hospodářství a finanční management. Úspěšně složil všechny zkoušky CFA programu.


Rozhovory s autorem


V knize se dozvíte

Kniha mapuje jednotlivé vrstvy akciové analýzy. Seznámí vás s konceptem rizika napříč akciovým cyklem. Provede vás výběrem sektorů a identifikuje markery ukazující na potenciálně atraktivní příběhy. V neposlední řadě vám pomůže schématizovat úvahu o samotné firmě. Na konci cesty budete připraveni vytvořit prognózu a valuaci konkrétního titulu. Stanete se akciovými analytiky. 


Osnova

 • Úvod.

  • 1. Koncept "kva-kva"

  • 2. Trychtýř akciové analýzy 

   • 2.1 Riziko ztráty kapitálu vs riziko obětované příležitosti

    • 2.1.1 Řídící makroekonomické proměnné

    • 2.1.2 Kříž akciového cyklu

    • 2.1.3 Valuační pohled

    • 2.1.4 Riziko - Shrnutí

   • 2.2 Sektor

    • 2.2.1 Růst sektoru

    • 2.2.2 Růst tržního podílu

    • 2.2.3 Sektor - Shrnutí

   • 2.3 Firma

    • 2.3.1 Firemní triáda

    • 2.3.2 Prognóza budoucnosti a valuace

    • 2.3.3 Firma - shrnutí

 • Závěr


Ukázková kapitola


Reference

Je pro mě velkým potěšením sledovat, jak úspěšně postupuje kariéra Honzy Šumbery od okamžiku, kdy jsem ho poprvé poznal jako začínajícího investora. Tato velmi dobře napsaná kniha o tom, jak přistupovat k akciové analýze je toho plným důkazem.

Ján Hájek

Top Stocks

Někteří investoři si pravděpodobně z knihy odnesou náměty, které začlení do svých investičních

procesů a úvah. Jiní se naopak možná utvrdí v tom, že jejich vlastní přistup je jim bližší a že na něm

moc nehodlají měnit. Obě skupiny však na tom budou po přečtení Honzovy knihy lépe než předtím.

Myslím, že to je přesně důvod, proč se Honza pustil do psaní.

Daniel Gladiš

Vltava Fund

U knihy pana Šumbery jsem se toho spoustu nového dozvěděl, na některé věci se podíval z jiného úhlu a

také i dobře pobavil. Nejde pouze o návod jak na akciovou analýzu, ale ucelený přehled toho, jak

přemýšlí a kouká autor na vše jako celek. Investování není o jedné schopnosti nebo jedné znalosti, ale o

skládání různých prvků dohromady. Ty formují základ pro váš finální názor na investici.

Štěpán Hájek

XTB


O nadaci

Je štěstí narodit se zdravý, v milující rodině a žít plnohodnotný život. V Nadaci člověk člověku se seznamujeme s osudy mnoha jedinců, kteří toto štěstí nemají. Již šestnáct let těmto lidem pomáháme, dáváme jim šanci na lepší život. Penězi získanými od dárců financujeme projekty pomoci realizované lokálními neziskovými organizacemi. Pomoc je přesně cílená a je určena těm, kdo jí přijmou s odvahou a snahou postavit se nepřízni osudu. Příjemci pomoci jsou ohrožené děti a jejich rodiny, nemocní a handicapovaní. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Nadaci můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na náš účet 205270370/0300. Děkujeme!

Více informací o nadaci si můžete přečíst v rozhovoru se zakladatelkou nadace Šárkou Šnobrovou zde.  


Darovaná částka

Od spuštění tohoto projektu se nám společně podařilo darovat Nadaci člověk člověku téměř:

300 000 Kč

Oficiální poděkovávní Nadace člověk člověku naleznete zde


Komu získané peníze pomohou

 • Maminkám v azylovém domě získat potřebné návyky v péči o děti i domácnost
 • Dětem z dětských domovů udržet kontakt s rodinou a pracovat na jejich návratu do rodiny
 • Epileptikům a jejich rodinám sdílet své zkušenosti s nemocí a získat psychologickou pomoc
 • Nevidomým lidem trávit volný čas, zajistit pomoc s domácností, nákupy nebo doprovod při návštěvě lékaře za pomoci vyškoleného odborníka
 • Hospicovým pacientům zajistit zdravotní péči v domácím prostředí
 • Dětem ze sociálně slabého prostředí zajistit pomoc se školní přípravou
 • Mentálně postiženým dětem navštěvovat volnočasové aktivity
 • Dětem v pěstounské péči zajistit psychologickou pomoc

Bližší informace najdete na www.nadaceclovekcloveku.cz . V případě potřeby vystavení potvrzení o přijetí daru či otázek, jak s vašimi dary nadace nakládá, se neváhejte na ni obrátit: email@nadaceclovekcloveku.cz .


Jak získat knihu v PDF

Pokud jste si knihu v rámci předvánočního shonu nestačili koupit, můžete si ji pořídit i nyní v roce 2023.

IBAN: CZ19 0300 0000 0002 0527 0370


Děkujeme organizátorce Lence Schánové, autorovi knihy Janu Šumberovi, partnerům a všem, kdo darem nadaci projevili zájem o knihu a ochotu přispět na pomoc slabším a potřebným.

Díky vám všem se podařilo na účtu nadace nashromáždit částku téměř 300 000 Kč!

Zvláště velké poděkování patří dárcům, kteří přispěli částkou vyšší než 500 Kč. Nebylo vás málo! Moc si vážíme vaší důvěry, že peníze použijeme na správnou věc.

Šárka Šnobrová, Nadace člověk člověku