VLTAVA FUND je globální akciový fond založený v roce 2014. Naše investiční filozofie je jednoduchá. Vycházíme z toho, že akcie jsou nejlepší dlouhodobou investicí. Základem investování do akcií je pravidelný tok hotovosti směrem od společnosti k jejím akcionářům formou dividend a odkupů vlastních akcií a reinvestování nerozděleného zisku. 

Tento tok má u dobrých společností řízených kvalitním managementem silnou tendenci růst. Cena akcie dlouhodobě následuje tento růst. 

Po celém světě vyhledáváme společnosti, které jsou něčím výjimečné, mají trvale údržitelnou konkurenční výhodu, jsou řízeny kvalitními managementy a ve prospěch akcionářů. Pokud rozumíme podnikání takové společnosti a dokážeme si udělat představu o její hodnotě, čekáme na příležitost, kdy ji můžeme koupit za cenu výrazně nižší, než je její hodnota. Z takových příležitostí skládáme naše portfolio. Naše hodnotová strategie je konzervativní a velmi dlouhodobá.


ROKLEN24 je exkluzívní zpravodajský portál o světě investování, financí a ekonomiky. Nad rámec aktuálního ekonomického zpravodajství nabízí real-time data z finančních trhů, názory, videa a rozhovory s významnými osobnostmi i naopak dosud méně známými nadějemi. Cílí na renomované odborníky, pro které rozvíjí profesionální obsah, srozumitelným zpravodajstvím oslovuje ale i širokou veřejnost. 

Jádro redakce Roklen24 tvoří zkušení profesionálové z oblasti finančních trhů a médií, kteří kladou velký důraz na důvěryhodnost, přesnost, rychlost a nezávislost. Právě díky tomuto přístupu umožňují čtenářům činit kvalifikovaná a přesná rozhodnutí o vlastních financích.

Roklen24 je součástí finanční skupiny Roklen, kde přispívá k budování fintech platformy produktů a služeb nejen investičního bankovnictví, která je v podmínkách České republiky naprosto unikátní. Místo klasických poboček a statického bankovnictví Roklen nabízí chytré algoritmy a FinTech služby nové generace. Získal licence obchodníka s cennými papíry a platební instituce. Sestavil tým zkušených odborníků corporate finance, kteří poskytují poradenství v oblasti fúzí a akvizic, emisí akcií nebo dluhopisů a při restrukturalizaci firem. Uvedl první vlastní FinTech produkt RoklenFx, který umožňuje online směnu deviz a mezinárodní platby. Představil investment-crowdfundingovou platformu Fundlift, která efektivně propojuje investory a nadějné růstové projekty. Roklen bude dále rozšiřovat nabídku FinTech produktů pro firmy, podnikatele i fyzické osoby. Roklen se chce se stát největší FinTech platformou v ČR.


PATRIA FINANCE byla založena v roce 1994 jako průkopník služeb investičního bankovnictví na tuzemském trhu s přesahem do středoevropského regionu. Od 1. ledna 2015 je Patria Finance součástí silné bankopojišťovací skupiny ČSOB a jediným akcionářem je Československá obchodní banka, a.s.

Patria Finance je obchodníkem s cennými papíry pro profesionální, institucionální investory i menší a drobné investory z řad fyzických osob. Ti s Patrií mohou obchodovat na více než 30 světových burzách prostřednictvím internetové obchodní platformy Webtrader, nové mobilní aplikace Patria MobileTrader. K dispozici je klientům Patrie profesionální investiční poradenství týmu zkušených makléřů i vyškolený tým pracovníků Customer care, připravených poradit v širokém spektru otázek ohledně investic nebo správy portfolia. 

Patria Finance disponuje a své klienty podporuje širokým týmem analytiků, kteří připravují dlouhodobé i momentální investiční tipy a doporučení pro tituly, obchodované na pražské burze i na trzích v západní Evropě a Spojených státech. Nově jsme přidali analytický servis pro komodity. 

Finanční, ekonomické a investiční poradenství zajišťuje respektovaný investiční portál Patria.cz s návštěvností 100 unikátních uživatelů měsíčně dle metriky NetMonitor. Aktuální zpravodajství ze světa trhů, investic a ekonomiky je provázáno s fundovanými komentáři, analýzami, názory, vlastními texty portálu i vybraným obsahem ze světa. 

Patria.cz nabízí v rámci prémiového obsahu profesionální servis pro investory v rámci licence Investor Plus, zahrnující vedle informací a analýz také tržní data v reálném čase či řadu analytických nástrojů. 

Oceňovanou podporou pro firemní klienty je služba Patria Plus, která zahrnuje ekonomické indikátory, odhady a prognózy hospodářského vývoje a především pro treasury nezbytná data v podobě například forwardů, sazeb, výnosových křivek, IRS či FRA, dále analytické nástroje či kalkulátory. 

Součástí skupiny Patria je společnost Patria Corporate Finance, poskytující služby poradenství v oblasti fúzí a akvizic a také Patria investiční společnost, která se zaměřuje na obhospodařování nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů.


Nezávislý internetový deník ECHO24.CZ a názorový TÝDENÍK ECHO reagují na zásadní změny českého mediálního trhu, kdy došlo ke změně vlastníků mediálních domů, které přešly do rukou vlivových a politických subjektů. Reflektují nejdůležitější společenské události, přináší komentáře, analýzy a rozhovory.

BUSINESS MONITOR 24 poskytuje jasný a stručný výběr nejdůležitějš.ch denních zpráv z českých médiích. Hlavním výstupem je ranní bulletin rozsahu jedné strany formátu A4, který poskytuje vše, co potřebujete, abyste byli "v obraze". Bulletin zasíláme každý pracovní den do 8:30 ráno, v českém a anglickém jazyce, formát PDF. Zkušen. novináři vybírají relevantní zprávy abyste nemuseli ztrácet čas.


CFA SOCIETY CZECH REPUBLIC je nezisková organizace finančních profesionálů, jedna ze 148 členských asociací národního CFA Institute, jejímž cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v české a slovenské finanční komunitě. Kromě toho podporuje profesní rozvoj prostřednictvím studijních programů CFA Institute: CFA, CIPM a Investment Foundations.

V současné době sdružuje okolo 160 členů, většinou držitelů titulů CFA (Chartered Financial Analyst). Počet kandidátů České a Slovenské republiky přihlášených do programu CFA dnes přesahuje 1000 osob.

CFA Institute je globální asociace investičních odborníků, která aktivně prosazuje etické chování na finančních trzích. Jejím posláním je vytvořit prostředí, v němž budou stát zájmy investorů na prvním místě, trhy budou fungovat co nejefektivněji a ekonomiky porostou.

CFA Institute má více než 135 tisíc členů ve 150 zemích a 148 členských asociací.


KLUB INVESTORŮ je studentská nezisková organizace, která vznikla v roce 2007 díky skupince lidí, která se začala pravidelně scházet a řešit problematiku investování. V současné době má Klub investorů přibližně 2 000 členů napříč studentským, ale i nestudentským spektrem, zajímajících se o investování, private equity, trading, a real estate. Členové Klubu investorů jsou aktivní účastníci trhu nebo studenti se silným zájmem o zmíněné oblasti.

Hlavním působištěm Klubu investorů je Vysoká škola ekonomická v Praze, dále působíme na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, Masarykově Univerzitě v Brně, Ekonomické univerzitě v Bratislavě a na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze.


ASOCIÁCIA OBCHODNÍKOV S CENNÝMI PAPIERMI je záujmové združenie obchodníkov s cennými papiermi. Asociáciu založilo v roku 1994 zakladajúcich 26 spoločností, medzi ktorými nechýbali najvýznamnejší obchodníci s cennými papiermi posobiaci na Slovenskom kapitálovom trhu. V súčasnosti združuje AOCP celkom 14 subjektov z radov bánk a obchodníkov s cennými papiermi. AOCP je jediná stavovská organizácia združujícúca licencovaných obchodníkov s cennými papiermi na území SR.

AOCP sa spolupodiel'a na príprave zákonov a právnych noriem kapitálového trhu, je respektovanou a mienkotvornou organizáciou domáceho kapitálového trhu. AOCP je zároveň organizáciou poverenou NBS zabezpečovaním odborných skúšok v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. V záujme podpory a rozvoja domáceho kapitálového trhu ako aj s ciel'om zvyšovania obornej úrovne a širokého povedomia je AOCP organizátorom množstva dborných podujatí určených pre širokú odbornú a laickú verejnosť.


SPORENIE&INVESTOVANIE je odborný elektronický časopis, ktorý vydáva INŠTITÚT SPORENIA A INVESTOVANIA. Obsahovo a tematicky sa zameriavame na problematiku sporenia,investovania a obchodovania na svetových finančných trhoch. Vychádza štvrťročne v elektronickej podobe.

Autormi príspevkov a článkov sú členovia INŠTITÚTU SPORENIA A INVESTOVANIA, individuálni obchodníci a investori, profesionáli aktívne pôsobiaci na finančných trhoch, ekonomickí a finanční analytici. Na druhej strane, našimi čitateľmi sú predovšetkým sporitelia II. a III. piliera, individuálni investori a obchodníci na svetových finančných trhoch, finanční sprostredkovatelia, ekonomickí a finanční analytici, či profesionálni portfólio manažéri.


FINLORD je analytická a poradenská společnost působící v České republice. Dlouhodobě se zaměřujeme na alternativní investice a vytváření pokročilých investičních strategií. Provozujeme nezávislý server https://finlord.cz/, kde publikujeme nejenom analýzy investičních aktiv, ale i prověřené postupy a metody při tvorbě portfolia. S vývojem a testováním strategií máme mnohaleté zkušenosti. Náš přístup je založen na kvantitativních a statistických metodách. Díky pokročilým analytickým metodám dosahuje naše soukromé investiční portfolio vysoce nadprůměrné Sharpe ratio.


ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH, pobočka Česká republika (EAM ČR) je členem finanční skupiny Erste Bank Group. V České republice nabízí své produkty prostřednictvím široké pobočkové sítě České spořitelny. EAM ČR je specialistou v oblasti správy aktiv jak pro retailovou klientelu, kde spravuje aktuálně 35 podílových fondů s objemem majetku pod správou ve výši téměř 92 mld. Kč, tak pro privátní a institucionální klientelu, kde objem majetku pod správou již přesáhl 117 mld. Kč. Součástí klientské báze jsou tak rovněž klienti Erste Private Banking a Erste Premier. EAM ČR byla renomovaným magazínem World Finance oceněna jako nejlepší investiční společnost v ČR pro rok 2014.


VERDI CAPITAL je soukromá investiční skupina se sídlem v Praze, která se zaměřuje na likvidní a nelikvidní investice. Byla založena v roce 2011 investiční bankéřkou Kateřinou Zychovou. Působíme v oblastech strukturované správy majetku, investujeme do malých a středních podniků v rámci fondu soukromého kapitálu. Řídíme také fond energetiky a obnovitelných zdrojů. V oblasti likvidních aktiv nabízíme široké spektrum strategií správy majetku. Pomáháme vytvářet optimální diverzifikaci aktiv, především akcií a dluhopisů. Naše poradenské mandáty nabízejí výhody aktivního investičního poradenství, připravujeme návrhy šité na míru individuálním cílům, pravidelné analýzy portfolia a zprávy s podrobnými údaji o jeho stavu.


ČSOB ASSET MANAGEMENT, investiční společnost a.s. (ČSOB AM) je členem skupiny KBC. Spravuje majetek klientům v objemu více než 100 miliard korun, a to pro jednotlivce, penzijní fondy, municipality a instituce. V oblasti kolektivního investování patří dlouhodobě k největším distributorům domácích a zahraničních fondů s výrazně bohatou nabídkou produktů.

Ve spolupráci se skupinou KBC se řadí mezi přední evropská centra pro přípravu zajištěných a strukturovaných fondů. Každý měsíc uvádí na trh několik produktů tohoto typu a od roku 2000 fondy prošlo více než 100 miliard korun. Většina českých klientů zajištěných a strukturovaných fondů využívá nabídky ČSOB AM. Společnost je v tomto oboru jedničkou na českém trhu s dlouhodobě nejvyšším tržním podílem. Kompetenční centrum ČSOB AM v rámci skupiny koncepčně řídí i některé významné zahraniční akciové fondy investující pro západoevropské klienty ve střední a východní Evropě.

ČSOB Asset Management vyznává hodnoty vysoké morální integrity, naprosté informační korektnosti a soustřeďuje se na trvalé zdokonalování služeb pro klienty.


BH SECURITIES A.S. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a od roku 1994 také členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. Byla založena v roce 1993 a je součástí československého holdinug PROXY - FINANCE a.s. Společnost je držitelem kompletní licence pro poskytování investičních služeb, kterou uděluje Česká národní banka. Společnost je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT). BH Securities a.s. je tvůrcem trhu a pokrývá široké spektrum trhů v ČR, Evropě i USA. Svým zákazníkům umožňuje vstup na domácí a světové burzy a přímou realizaci obchodních pokynů bez dalších prostředníků. Díky svému dlouholetému působení získala bohaté zkušenosti a vybudovala si pevnou pozici na českém kapitálovém trhu.


PRIVATBANKA, A.S. je prvá špecializovaná banka na Slovensku, zameraná na privátne bankovníctvo. Na trhu posobí od roku 2005, v Českej republike formou reprezentácie od roku 2009. Aktíva pod správou v rámci privátného bankovníctva predstavujú viac ako 760 mil. eur. Pri správe klientskych aktív kladieme vel'ký doraz na komunikáciu s s klientom - nechceme predávať produkty, ale zhodnúť sa sklientom na investičnej filozofii a podľa toho alokovať jeho aktíva. Za veľkú výhodu považujeme reálnu produktovú nezávislosť - používame efektívne reišenia (napr. ETF) najvačších svetových správcov, žiadna správcovská společnosť nemá výsadné postavenie. Od roku 2007 je Privatbanka súčasťou Penta Investments.


Posláním CHARLES BRIDGE GLOBAL MACRO FUND je ochrana kapitálu při současném doručení atraktivního výnosu. Ve svém investičním přístupu je fond zaměřen na fundament a dlouhodobé investiční trendy. Významným způsobem se fond liší v tom, jakým způsobem do těchto příležitostí investuje. Využívány jsou konzervativní vlastnosti opcí, opčních strategií, dluhopisů, či certifikátů stavěných na míru u zahraničních bank. Výsledkem je široce diverzifikované portfolio a nízká volatilita výnosů: Investiční přístup fondu sebou rovněž přináší ochranu kapitálu a vyšší odolnost vůči tržním poklesům. Fond vykázal výborné výsledky v roce 2015, kdy porazil svoji výkonností většinu tradičních tříd aktiv.

Charles Bridge je regulovaným fondem evropské struktury SICAV působící v ČR, na Slovensku a na Maltě. Určen je kvalifikovaným investorů s minimální investicí 75 000 EUR. Fond je zapsán v seznamu zahraničních fondů s možností veřejné nabídky v ČR.

Výkonnost je kalkulována nezávislým administrátorem, auditorem je společnost Deloitte.


Komerční banka byla založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla transformována v akciovou společnost. Akcie KB jsou kótovány na Burze cenných papírů Praha již od jejího vzniku v roce 1993 a stejně tak v RM‑Systému.

Po privatizaci začala KB vedle své tradičně silné pozice na trhu podniků a municipalit výrazně rozvíjet aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele.V roce 2001 koupila státní 60% podíl v Komerční bance Société Générale.

Součástí rozvoje retailových aktivit byl i nákup zbývajícího 60% podílu v Modré pyramidě v roce 2006, kterým Komerční banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v České republice. Dalším významným krokem v rozšiřování nabídky klientům byla v květnu 2011 akvizice 50,1% podílu ve společnosti SGEF, která je předním poskytovatelem financovaní zajištěného aktivy v České republice a prostřednictvím pobočky je aktivní také na Slovensku. V červenci 2016 pak dceřiná společnost ESSOX s.r.o., dokončila převzetí 100% podílu ve společnostech financování automobilů PSA Finance CZ a PSA Finance SK.


3G Capital Management3G Capital Management LLC is a global value-oriented investment vehicle that seeks to invest in a concentrated portfolio of high-quality publicly-traded businesses. The firm's objective is to deliver above-average capital appreciation to its clients over the long-term while maintaining below-average risk profile. To accomplish this objective 3G Capital Management LLC pursues the strategy of investing in equities of well-managed fundamentally solid companies that are trading at a substantial discount to their intrinsic (private market) value.


INFINITY CAPITAL GROUP, a.s. je privátna investičná skupina so sídlom v srdci strednej Európy v Bratislave na Slovensku.

Prostredníctvom intenzívnej investičnej činnosti prinášame výnimočnú výkonnosť pri zachovaní najvyššej miery integrity. Na každú potenciálnu investičnú príležitosť aplikujeme extenzívny investigatívny proces ako nástroj pre hĺbkové pochopenie každej investície, čím v najväčšej možnej miere minimalizujeme riziko.

S klientmi nás spájajú rovnaké záujmy, čo potvdzuje fakt, že každý projekt spolufinancujeme. Sme ziskoví iba vtedy keď su ziskoví naši klienti.

Disponujeme rozsiahlými inštitucionálnymi skúsenosťami na poli alternatívnych investícii a private equity. Klientskému kmeňu Infinity Capital Group, a.s. dominujú 'high networth individuals', inšitucionálni investori a family offices najmä z regiónu západnej Európy a z regiónu strednej a východnej Európy.


QUANTEkonomové Pavel Kohout a Aleš Michl spolu s investiční skupinou AMISTA založili v září 2016 společnost Robot Asset Management a otevřeli investiční fond QUANT. QUANT je zkratka z anglického "quantitative", což je označení pro fondy, které vybírají investice na základě matematiky a algoritmu, bez lidských emocí. Dlouhodobým cílem QUANTU je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů. Fond je řízen portfolio manažerem, který se rozhoduje za pomoci algoritmu (robota) se zaměřením na kombinaci amerických akcií a jistého bankovního vkladu.


VRgineers je ambiciózní česko-americká technologická společnost, která vznikla s cílem udělat z virtuální reality profesionální nástroj pro designéry, architekty a inženýry. Letos začala dodávat firemním zákazníkům profesionální brýle pro virtuální realitu nové generace, VRHero 5K, které nemají v současnosti na trhu konkurenci. 

Díky neuvěřitelně ostrému obrazu mohou např. automobiloví designéři zkrátit dobu vývoje nového prototypu, piloti trénovat v realistických situacích ve virtuálním kokpitu letadla a architekti ladit i ty nejmenší detaily budoucí stavby a konzultovat je s klientem na úplně jiné úrovni než doposud. Mezi klienty už patří společnosti jako BMW, Škoda Auto, Volkswagen nebo Audi. 

Za mnohonásobně lepším obrazem, oproti běžným herním VR brýlím, stojí u VRHero 5K jednak trojnásobně větší rozlišení brýlí, tak i o 50% větší zorný úhel a patentovaný systém optiky, vyvinutý na míru ve spolupráci se špičkovým technologickým partnerem. 

VRgineers, Inc. je členem přední české technologické skupiny Etnetera Group a.s.

Více na Facebook, Twitter, Instagram.


Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům, působí na české kulturní scéně od roku 2012. V současné době patří k předním hráčům na českém aukčním trhu výběrem kvalitních a zajímavých artefaktů. Mimořádnou péči pravidelně věnuje předaukčním výstavám, které jsou instalovány tak, aby co nejvíce zaujaly návštěvníky. Náplní galerijní činnosti je poskytovat českým i zahraničním sběratelům umění profesionální a odborné posudky a konzultace při zakládání sbírek, restaurování a konzervování děl. Mimo to se také věnuje mecenášství a pořádání výstav. Specifickou atmosféru místa v pražské Bubenči navozuje instalace umění v klasicky vybaveném interiéru historického domu propojeného se současným uměním, který renovovali manželé Marie a Tomáš Hejtmánkovi. Večerní aukce mimořádných děl výtvarného umění, starožitností a designu se uskuteční 30. 11. 2017 od 18 h na adrese: ARTHOUSE HEJTMÁNEK, galerie a aukční dům s.r.o., Goetheho 17/2, 160 00 Praha 6. 


Whiskeria bar se nachází v samotném srdci Prahy, v přízemí a prvním patře Jindřišské věže, v nabídce máme přes 400 druhů whisky z celého světa, např. skotské, irské, kanadské, japonské. Přijďte k nám a vychutnejte si plnými doušky atmosféru dalekých skotských hor a irských zelených plání. Posaďte se do pohodlné kožené klubovky, objednejte si sklenku jedinečné, kvalitní whisky a nechte se její chutí unést do míst, kde se mlha zvedá nad blaty, nad vřesovištěm voní kouř z rašeliny a v dubových sudech zraje jen ta nejlepší whisky, kterou právě možná držíte v ruce... 

Přijďte k nám na večeři s přáteli, na firemní večírek, na některou z našich pravidelných degustací, nebo jen tak posedět nad skleničkou výborného pití a vychutnejte si opravdovou skotskou tradici v srdci Prahy! Pokud Vám whisky zachutná, rovnou si ji můžete odnést, protože ve 2.patře Jindřišské věže máme kamennou prodejnu, popř. si ji můžete objednat na našich webových stránkách www.e-whisky.cz