Program České investiční konference je rozdělen do dvou dnů (11. a 12. listopadu 2019). První den vám jednotliví řečníci představí konkrétní investiční příležitosti (akciové tituly). Dozvíte se zajímavé tipy, jak a kde hledat vhodné investice, ale budete mít také možnost sledovat, jak jednotliví investiční manažeři  tyto investice vyhledávají, jak je oceňují a jakých argumentací v dosažení svých cílů využívají. První den konference bude zakončen koktejl party a neformálním networkingem. Druhý den poté bude věnován praktickým workshopům určeným maximálně pro 30 účastníků.

Program 6. ročníku České investiční konference bude uveřejněn již brzy.

Program 19. listopadu 2018

8:00 - 8:50

9:00 - 9:10

Registrace

Úvod


I. blok přednášek

9:10 - 9:40

Miron Zelina, místopředseda představenstva, Privatbanka

Miron se věnuje finančnímu poradenství prakticky 26 let. Od roku 1999 byl ředitelem obchodníka s cennými papíry, Invest Brokers, o.c.p., a.s. a od roku 2004 působí v Privatbance, zpočátku na pozici ředitele Odboru Treasury a posledních pět let je členem představenstva odpovědným za privátní bankovnictví, treasury a asset management. Kromě toho je místopředsedou Výkonného výboru Asociace obchodníků s cennými papíry a angažuje se za spravedlivější daňové prostředí pro fyzické osoby při investicích do cenných papírů. Upřednostňuje investice, za kterými je reálné cash flow (akcie, dluhopisy). 


9:40 - 10:10

Ondřej Klečka, investiční manažer, Arca Capital

Ondřej v současnosti působí jako investiční manažer ve skupině Arca Capital, kde se zaměřuje na vyhledávání taktických příležitostí (speciální situace napříč typy aktiv) a podhodnocených akciových titulů napříč regiony (převážně však v Evropě a USA). Do Arcy přišel v roce 2017 z poradenské firmy BCG, kde se soustředil na poradenství pro finanční instituce. Před tím působil v Evropské centrální bance a ve společnostech EY a Accredio. Je absolventem VŠE v Praze, držitelem titulu CFA. Studoval taktéž v USA na Duke University, The Fuqua School of Business.


10:10 - 10:40

Mikuláš Splítek, portfolio manažer, Erste Asset Management

Mikuláš je portfolio manažerem ve společnosti Erste Asset Management, která spravuje aktiva i pro Českou Spořitelnu. Osobně řídí akciový fond Stock Small Caps, který je zaměřený na menší firmy ze Severní Ameriky a západní Evropy. Dříve působil u obchodníka s cennými papíry Brokerjet ČS. Pro Investiční web vytvářel program o psychologii investování, pro Roklen24 psal Seriál investičních nápadů. Jeho strategie kombinuje hodnotový přístup B. Grahama s vyhledáváním růstových příběhů podle P. Fishera.


10:40 - 11:10

Alex Rauchenstein, MBA, CEFA, CEO, Strategic Investment Advisors Group

Alex se narodil ve švýcarském Aarau a je držitelem titulu Executive MBA pro mezinárodní řízení bohatství z univerzity GSIA Carnegie Mellon a MBA z univerzity v Ženevě. Kromě toho je autorizovaným evropským finančním analytikem. Do prosince roku 2005 působil jako vedoucí investičních procesů v Centrum Bank, specializované privátní bance ve Vaduzu (Lichtenštejnsko). V této funkci zodpovídal za koordinaci strategické rozdělování aktiv a výběr sektorů, fondů a akcií. Před nástupem do Centrum Bank v roce 1999 strávil tři roky zakládáním a řízením východoevropského akciového fondu v rámci celosvětově uznávané poradenské služby UBS Asset Management. Alex získal své velice solidní finanční vzdělání na univerzitě UBS v Zurichu, kde zahájil svou kariéru v roce 1989 v rámci programu pro stážisty. Do společnosti Strategic Investment Advisors Group oficiálně nastoupil v lednu 2006 jako generální ředitel firmy SIA Funds AG.


11:10 - 11:40

Kávová přestávka


II. blok přednášek

11:40 - 12:10

Daniel Gladiš, Vltava Fund

Dan vystudoval VUT Brno. V letech 1993-1998 byl ředitelem společnosti Atlantik finanční trhy, a.s., člena Burzy cenných papírů Praha, kterou založil. V letech 1999-2004 byl ředitelem ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. V roce 2004 založil investiční fond Vltava Fund SICAV. Vltava Fund je globální akciový investiční fond určený pro kvalifikované investory. Daniel Gladiš je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice.


12:10 - 12:40

Urs Marti, BBA, Director, Strategic Investment Advisors Group

Urs se narodil v Curychu a svou kariéru začal v společnosti UBS v roce 1987 v rámci tradiční stáže v oblasti financí. Titul BBA obdržel v roce 1999 na škole KSZH. Do roku 2003 pracoval v obchodním a prodejním oddělení společností UBS a CSFB a byl členem start-up týmu Swiss Capital Group. V roce 2003 se Urs připojil k firmě Zulauf Asset Management, aby založil prostředkový fond, který nadále řídil jako partner v malé společnosti pro správu aktiv po roce 2008. Během této doby také zodpovídal za fond uranu. V roce 2012 založil společnost pro přímé investice do zdrojů a zemědělství. Ke společnosti Strategic Investment Advisors Group se připojil v dubnu 2016.


12:40 - 13:10

Jiří Dopita, analytik, Verdi Capital

Jiří je analytikem ve společnosti Verdi Capital, která se zabývá správou aktiv. V minulosti působil jako investiční analytik ve společnosti AAKON Capital. Jiří vystudoval obor Finance, finanční trhy a bankovnictví na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. V průběhu svých studií byl aktivním členem vedení Klubu investorů, kde měl na starosti organizaci přednášek s předními českými finančníky a investory. Zaměřuje se na západní trhy a při analýze společností využívá převážně fundamentální analýzu.


13:10 - 14:20

Oběd


III. blok přednášek

14:20 - 14:50

Patrik Hudec, CFA, Head of Fund Portfolio Management, Generali Investments CEE 

Patrik Hudec, CFA, Head of Fund Portfolio Management, Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Patrik svou kariéru zahájil v roce 2004 ve skupině PPF ještě během studií finanční a pojistné matematiky na MFF UK v Praze a podílové fondy s různorodými strategiemi spravuje více než deset let. V současnosti působí na pozici Head of Fund Portfolio Management u největšího správce aktiv v ČR Generali Investments CEE a je v představenstvu investiční společnosti Generali Invest CEE plc se sídlem v Irsku a penzijní společnosti Generali Voluntary Pension Fund Management Company registrované v Srbsku.


14:50 - 15:20

Michal Stupavský, Investiční stratég Conseq Investment Management, a.s.

Michal vystudoval finance a oceňování podniku na VŠE v Praze a je držitelem titulu CFA. Je spoluautorem první české knihy o behaviorálních financích, Investor 21. století. V letech 2009-2012 působil ve společnosti Conseq Investment Management jako portfolio manažer akciového fondu se zaměřením na trhy střední a východní Evropy. Poté působil ve společnosti Unipetrol jako manažer vztahů s investory a společnosti Cemex jako ekonom pro německý trh. V roce 2017 se vrátil do společnosti Conseq, kde nyní působí jako investiční stratég s primárním zaměřením na kreditní analýzy korporátních dluhopisů.


15:20 - 15:50

Miroslav Frayer, equity analyst, Komerční banka

Miroslav působí v Komerční bance od roku 2006, kdy nastoupil na pozici analytika slovenské ekonomiky a finančních trhů a zároveň se zabýval vývojem ekonomiky v celém středoevropském regionu. Po osmi letech se přesunul do akciového týmu, kde se nyní věnuje analýzám vybraných českých podniků a světovým akciovým trhům. Ve spolupráci s mateřskou společností Société Générale vytváří krátkodobá investiční doporučení na zahraniční tituly pro klientelu Komeční banky. Je součástí investičního výboru Privátního bankovnictví KB. 


15:50 - 16:20

Ján Hájek, CFA, portfolio manažer, Top Stocks

Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006, kdy nastoupil do společnosti Erste Asset Management ČR. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál.


16:20 - 19:00

Koktejl party & networking

Program 20. listopadu 2018

Můžete si vybrat z 5 praktických workshopů. Zúčastnit se však můžete pouze 3, jelikož některé z nich probíhají současně. Ještě před tím, než se zaregistrujete na vámi zvolené workshopy, ujistěte se, že neprobíhají ve stejný čas. Vstupné na workshop se hradí zvlášť. Cena jednoho workshopu je 999 Kč + DPH. 

9:00 - 10:20

Riziko

Daniel Gladiš, Vltava Fund

Každá investice má dva základní parametry - výnos a riziko. Z nich je komplikovanější riziko. Není objektivně definovatelné, není měřitelné a je subjektivní. Přesto má chápání rizika zásadní dopad na formování investic každého investora. Workshop pomůže účastníkům ujasnit si vlastní definici rizika a dá návod, jak je možné riziko řídit.


9:00 - 10:20

Pravděpodobnostní pohled na investování

Miron Zelina, místopředseda představenstva, Privatbanka

  • Rozdíl mezi investicí, spekulací a hazardem
  • Pasivní vs. aktivní investování
  • Má smysl kupovat akcie na historických maximech?
  • Trading nebo dlouhodobé držení akcií?
  • Jsou dluhopisy s investičním ratingem v měně Euro dobrou investicí? 
  • Co vlastně znamená dobrá investice?
  • Moje zkušenosti s high yield dluhopisy
  • Jsou akcie opravdu drahé?

Na workshopu budou prezentované také konkrétní finanční nástroje, které jsou v souladě s investiční filozofií Mirona Zeliny.


10:30 - 11:50

Investiční příležitosti v odvětví přírodních zdrojů

Alex Rauchenstein, MBA, CEFA, CEO, Strategic Investment Advisors Group & Urs Marti, BBA, Director, Strategic Investment Advisors Group

Přírodní zdroje jsou aktuálně jedním z nejlépe viditelných a nejhlubších zdrojů hodnoty pro investory. Z historického pohledu je ocenění komodit ve srovnání s oceněním akcií extrémně nízké. Tento stav s sebou přináší atraktivní investiční příležitosti. Jak lze této situace konkrétně využít a proč dáváme přednost investicím do společností těžících komodity před nákupem komodit samotných, to bude náplní našeho workshopu.

Workshop proběhne v anglickém jazyce.


12:00 - 13:20

Investiční styly value investorů

Petr Čermák, investor, investicedoakcii.cz

Value investování je široký pojem, pod nímž se skrývá celá řada různých investičních stylů. V rámci workshopu nahlédnou účastníci pod pokličku deep value investování, kvalitativního value investování a aktivistického value investování. Seznámí se s jejich základními rozdíly, s typickými charakteristikami firem, které jednotlivé investiční styly preferují či s různými způsoby jejich vyhledávání. Vše bude demonstrováno na reálných portfoliích vybraných zahraničních value investorů. 

Bio Petr Čermák


12:00 - 13:20

Oceňovací metody

Ján Hájek, portfolio manažer, Top Stocks

Workshop nabídne praktické rady a zkušenosti, které manažer fondu získal během své kariéry při používání různých oceňovacích metod.