ZÁZNAM webináře Jána Hájka: Jak si vybudovat vlastní akciovou investiční strategii

Záznam webináře Jána Hájka na téma Jak si vybudovat vlastní akciovou investiční strategii natočený 14. listopadu 2023. 

ANOTACE: Ján vám v rámci svého webináře představí myšlenkový postup, který ho přivedl ke stanovení investiční strategie ve fondu Top Stocks, největšího akciového fondu v ČR. Následně probere klíčové faktory, které je nutné brát do úvahy při tvorbě vlastní strategie (tj. i odlišné od strategie fondu Top Stocks). Přednáška bude bohatě doplněna příklady z jeho téměř 30-leté praxe.

BIO: Ján působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006, kdy nastoupil do společnosti Erste Asset Management ČR. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál. 

1 210,00 Kč