ZÁZNAM webináře Jiřího Rahma: Právní minimum pro investice v defaultu

Záznam z webináře na téme Právní minimum pro investice v defaultu s Jiřím Rahmem natočený 14. listopadu 2023. 

ANOTACE: Webinář pokryje shrnutí vybraných právních rizik pro akcionáře veřejně obchodovatelné společnosti a držitelů dluhopisů se zaměřením na základní principy procesu insolvenčního řízení v České republice.

BIO: Jiří se zaměřuje na insolvence, restrukturalizace a zastupování klientů v soudních sporech a rozhodčích řízeních. V oblasti insolvencí a restrukturalizací poskytuje komplexní poradenství ohledně souvisejících právních a finančních aspektů a klienty, mezi které patří věřitelé, dlužníci a insolvenční správci, zastupuje v insolvenčních řízeních, incidenčních sporech a schůzích věřitelských výborů. Jiří zastupuje klienty v komplexních sporech v soudních a rozhodčích řízeních v České republice i v zahraničí.

1 210,00 Kč