Proč konferenci pořádáme?

Na rozdíl od českého akciového trhu, který bohužel spíše trochu skomírá, sektor investičních fondů různých typů vzkvétá, je pestrý a rozmanitý. V naší zemi působí řada vynikajících investičních manažerů, kteří se starají o peníze svých investorů a dělají to velmi dobře. Bohužel však někteří z nich jsou pro širší investiční veřejnost poměrně málo známí. Na druhé straně, lidí, kteří u nás investují sami nebo hledají někoho, komu by starost o své peníze mohli svěřit, je u nás spousta. Do nedávna však u nás neexistovalo fórum, kde by se obě strany mohly setkávat. Proto jsme se v roce 2014 rozhodli začít takovou akci pravidelně pořádat.

Co si od konference slibujeme?

Širší investiční veřejnost se bude moci seznámit s nejlepšími českými a slovenskými investičními manažery, pokud jde o investování do akcií. Investování není kolektivní sport. Většinou záleží především na rozhodnutích jednotlivce, který portfolio spravuje. Možnost poznat jednotlivé investiční manažery osobně a nahlédnout do jejich způsobu práce a uvažování umožní potenciálním investorům lépe se zorientovat v tom, co na trhu správy peněz existuje a co by jim mohlo nejlépe vyhovovat.

Účastníci konference dostanou při jednotlivých prezentacích tipy na dobré investiční příležitosti a současně budou moci porovnávat různé investiční styly a přístupy prezentujících investičních manažerů. Tento vzdělávací cíl konference je pro nás velmi důležitý.

Workshopy během druhého dne dáváme možnost jednotlivým investičním manažerům šířeji volit téma a více přiblížit účastníkům vlastní práci i vlastní společnost. Účastníci workshopů se mohou bezprostředně účastnit diskuze a ještě více si rozšířit své znalosti.

Podstatnou částí konference je i raut na závěr prvního dne. Oběma stranám, tedy přednášejícím i návštěvníkům, chceme umožnit networking, bližší seznámení a komunikaci a chceme i zdůraznit neformálnost celé konference. Networking slouží k navazování nových kontaktů, prohlubování stávajících vazeb, ale také k získání důležitých informací. Proto se networking stal také jedním z cílů konference. Chceme zajistit dostatečný prostor pro seznámení profesionálních investorů s neprofesionálními a jinými zájemci o investice. Kdy jindy se Vám naskytne podobná příležitost se seznámit během jednoho dne s tolika investičními odborníky? Budete mít také jedinečnou šanci získat odpovědi na Vaše investiční dotazy.

Kdo na konferenci vystoupí?

Naším cílem bylo přivést na konferenci to nejlepší, co na českém a slovenském akciovém trhu je a současně ukázat jeho pestrost. Přednášející známe osobně a ke všem jednotlivě i k jejich společnostem chováme obdiv. Fakt, že si navzájem konkurujeme, jsme všichni na čas hodili za hlavu a máme společný cíl - uspořádat na domácí poměry ojedinělou akci, která přinese prospěch všem zúčastněným stranám. K devíti českým a slovenským jménům jsme přizvali dva investiční manažery ze Švýcarska pro zpestření i srovnání. Plný seznam přednášejících i s jejich profily najdete v programu konference.

Pro koho je konference určena?

Pro každého, kdo investuje nebo se k tomu chystá, chce se něco nového přiučit a lépe se v tomto odvětví zorientovat. Největší přidanou hodnotu zde zřejmě naleznou ti potenciální investoři, kteří hledají investičního manažera, který by jim svým charakterem i investiční strategií nejlépe vyhovoval. Naše konference bude pro toto poznávání ideálním místem.

Jak budou vypadat jednotlivé části programu?

Konference je rozdělena do dvou dnů. První den proběhne jedenáct prezentací všech pozvaných investičních manažerů. Zadání bylo jednoznačné. Každý bude mít 30 minut na to, aby prezentoval jednu akciovou investiční příležitost. Snažíme se být maximálně praktičtí a konkrétní. Proto neuslyšíte žádné makroekonomické projekce, spekulace o nejbližším vývoji na trzích ani řeči o kurzu jenu vůči dolaru a už vůbec ne prezentace jednotlivých fondů. Jedná se o investiční konferenci a investování je vždycky v konečném důsledku o výběru jednotlivých investic. Jsme přesvědčeni, že kromě jednotlivých investičních tipů, posluchači ocení možnost srovnávat různé investiční přístupy jednotlivých investičních manažerů.

Prezentace budou zakončeny debatou a po ní bude následovat raut.

Druhý den pokračuje konference sérií workshopů. Bude jich celkem pět a každý organizátor semináře si může zvolit libovolné téma. Zatímco téma prezentací je jednotné, náplním seminářů je dána větší volnost. Témata jednotlivých workshopů naleznete také v programu konference.

Organizátoři konference

Lenka Rož Schánová, Schanova s.r.o.

Daniel Gladiš, Vltava Fund