10:30 - 11:50

Jakub Skryja, manažer fondu VAULT, Art of FInance

Jakub má přes 10 let zkušeností ve finančním sektoru, zejména ve správě akciových a dluhopisových investic. Pracuje v investiční společnosti Art of finance, kde založil a řídí globální akciový fond kvalifikovaných investorů VAULT OPF. 8 let působil v investiční skupině Verdi Capital, kde měl na starosti tvorbu a nastavení celkové investiční strategie skupiny do veřejně obchodovaných akcií a dluhopisů. Dále vedl tým analytiků a spolupracoval na investičně poradenských mandátech pro významné české podnikatele. Dříve pracoval na pozici asistenta auditora v PwC Audit, s.r.o., kde se zaměřoval na analýzu finančních výkazů českých a mezinárodních společností z nemovitostního a finančního sektoru. Jakub vystudoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT. V průběhu svých studií se věnoval řízení úrokového rizika, optimální alokaci bankovních aktiv a analýze kreditních derivátů.

Strategie low volatility - Jaký má vliv na investování na kapitálových trzích a jak toho využít?

Od finanční krize uplynulo už více než 10 let. Investiční dogmata, která správci majetku adoptovali v jejím průběhu, však přežívají dodnes. S rostoucí pravděpodobností, že přijde další recese, roste strach investorů. Nastala honba za investicemi do tříd aktiv, které historicky nejméně kolísaly, např. do státních dluhopisů a korporátních dluhopisů s investičním stupněm. U akcií se rozmohla v rámci pasivního investování strategie low volatility. Trend low volatility investování může v budoucnu investorům pěkně zavařit, na druhou stranu se díky němu otevírá celá řada příležitostí.

Workshop přiblíží vznik a rozvoj low volatility strategií (a obecně i dalších smart beta strategií). Dále se zaměří na vliv strategie na alokaci kapitálu do jednotlivých tříd aktiv. Zabrousíme i do tématu, co vlastně volatilita je, jak se měří a jakou má vypovídací hodnotu ve vztahu k rizikovosti aktiv. Pokusíme se odpovědět na otázku, zda je volatilita v portfoliu špatná nebo dobrá věc a demonstrovat na analýze pohybů cen amerických akcií. Budeme se věnovat hrozbám a příležitostem, které strategie low volatility přináší pro běžného investora.

OSNOVA:

  • Co je volatilita?
  • Jakou má volatilita vypovídací hodnotu ve vztahu k rizikovosti aktiv?
  • Co je strategie low volatility (a obecně i další smart beta strategie) a jak vznikla?
  • Jaký je vliv strategie low volatility na alokaci kapitálu do jednotlivých tříd aktiv?
  • Je volatilita v portfoliu špatná nebo dobrá věc? Demonstrace na analýze pohybů cen amerických akcií.
  • Jaké konkrétní hrozby pro (Vaše) portfolio může strategie low volatility přinést?